Miesiąc: sierpień 2021

Firma w Niemczech

 • Autor administrator
 • środa, 14 lutego 2024
 • Biznes w Niemczech, Często wyszukiwane
Odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej możemy swobodnie osiedlać się na terenie Niemiec i prowadzić tam działalność gospodarczą. Oczywiście istnieje możliwość świadczenia usług na terenie Niemiec jako firma z siedzibą w Polsce, ale nie zawsze jest to celowe, możliwe i korzystne Poniżej przedstawiamy formy prowadzenia działalności występujące w Niemczech: Zasadniczo w Niemczech występują 2 formy […]

Samozatrudnienie

 • Autor administrator
 • środa, 14 lutego 2024
 • Biznes w Niemczech, Często wyszukiwane
Samozatrudnienie to działalność jednoosobowych przedsiębiorców, którzy wykonują pracę osobiście jako podwykonawcy. Taki model współpracy bywa traktowany jako alternatywa dla zatrudniania pracowników najemnych. Czy to jest legalne? Na tym polu dochodzi niekiedy do nadużyć polegających na zawieraniu umów o świadczenie usług z jednoosobowymi przedsiębiorcami – podczas, gdy rzeczywistym celem stron umowy (zleceniodawcy i zleceniobiorcy) jest, aby […]

Ubezpieczenie społeczne

 • Autor administrator
 • środa, 14 lutego 2024
 • Socjal w Niemczech
Niemcy są pierwszym krajem na świecie, który wprowadził powrzechne ubezpieczenie emerytalne w 1889 roku. Od tamtej pory podobny system rozprzestrzenił w wielu krajach. Aktualnie istnieje w Niemczech system obowiązkowego ubezpieczenia społecznego pracowników, którego zasady są zbliżone do polskiego systemu ZUS. Składki są płacone cześciowo przez pracownika i częściowo przez pracodawcę. Ubezpieczenie społeczne pracowników Pracownicy zatrudnieni […]

Udostępnianie personelu

 • Autor administrator
 • piątek, 26 stycznia 2024
 • Biznes w Niemczech, Praca w Niemczech
Udostępnianie personelu bądź praca tymczasowa są to pojęcia jakimi określamy usługę polegającą na udostępnianiu pracowników przez jedną firmę drugiej firmie. W Niemczech ten rodzaj działalności formalnie nosi nazwę „Arbeitnehmerüberlassung”. Często używane są także określenia „Zeitarbeit” lub „Leiharbeit”. W każdym przypadku jednak istotą tej działalności jest oddawanie pracowników pod nadzór i kierownictwo tzw. „pracodawcy użytkownika”, który […]

Praca na czarno

 • Autor administrator
 • piątek, 26 stycznia 2024
 • Praca w Niemczech
  Niemiecka ustawa o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia, której pełna nazwa brzmi “– „Gesetz zur Bekämpfung  der  Schwarzarbeit  und  illegalen Beschäftigung“” – w skrócie “Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz” lub SchwarzArbG definiuje pracę na czarno w następujący sposób: Pracę na czarno realizuje ten, kto wykonuje działalność wytwórczą lub usługową i przy tym: –  Jako pracodawca nie wywiązuje się z dokumentowania, […]

Pośrednictwo pracy

 • Autor administrator
 • piątek, 26 stycznia 2024
 • Biznes w Niemczech, Praca w Niemczech
W przeciwieństwie do rozbudowanych przepisów ograniczających prywatne pośrednictwo pracy w Polsce, Niemcy mają do tej kwestii bardzo liberalne podejście. Zajmowanie się pośrednictwem pracy w Niemczech nie wymaga żadnego urzędowego zezwolenia i nie ma zakazu pobierania od pracowników odpłatności za znalezienie im miejsca zatrudnienia. Państwo niemieckie nie tylko nie utrudnia i nie komplikuje działalności pośrednikom, lecz nawet […]

Niemiecka emerytura

 • Autor administrator
 • piątek, 26 stycznia 2024
 • Socjal w Niemczech
Płacenie składek emerytalnych w Niemczech z perspektywą odłożenia na „niemiecką emeryturę” jest obiektem zainteresowania osób rozważających wyjazd zarobkowy do Niemiec. W przypadku osóby niemłodych, które nie mają za sobą odpowiednio długiego stażu pracy na terenie Niemiec oczekiwanie, że kilka lat pracy na tzw. “warunkach niemieckich” zapewni im w przyszłości sowitę “niemiecką emeryturę”, którą będą pobierać […]

Podatki w Niemczech

 • Autor administrator
 • środa, 14 lutego 2024
 • Biznes w Niemczech, Często wyszukiwane, Praca w Niemczech
  Chociaż dość powszechnie panuje przekonanie, że podatki w Niemczech są wyższe niż w Polsce, to prawda ta odnosi się głównie do podatków płaconych przez osoby prawne (korporacje) oraz do podatków z innych tytułów niż dochody osobiste. W przypadku dochodów, jakie są osiągane przez pracowników lub osoby prowadzące drobny biznes rzeczywiste obciążenia podatkowe, przynajmniej do […]

Delegowanie pracowników

 • Autor administrator
 • piątek, 26 stycznia 2024
 • Biznes w Niemczech, Praca w Niemczech
O delegowaniu pracownika mówimy wówczas, gdy pracownik jest zatrudniony przez pracodawcę posiadającego siedzibę w Polsce i podlega pod polskie ubezpieczenie społeczne (ZUS). Fakt podlegania pod ubezpieczenie w ZUS musi być potwierdzony zaświadczeniem A1. W przypadku, gdy nie można uzyskać z ZUS potwierdzenia A1 to za okres wykonywania pracy na terenie Niemiec składki ubezpieczenia społecznego muszą być […]

Koszty pracy w Niemczech

 • Autor administrator
 • piątek, 26 stycznia 2024
 • Biznes w Niemczech, Praca w Niemczech
Podjęcie zatrudnienia w Niemczech, w jakiejkolwiek formie – czy to na podstawie umowy o pracę – czy też na działalnosci gospodarczej – zawsze wiąże się z pytaniami o opłacalność wykonywania pracy i opłacalność zatrudnienia. Poniżej staramy się przedstawić odpowiedź na następujące pytania: Jakie są koszty legalnej pracy w Niemczech? Ile wynoszą obowiązkowe obciążenia takie jak […]