Firma w Niemczech

Odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej możemy swobodnie osiedlać się na terenie Niemiec i prowadzić tam działalność gospodarczą. Oczywiście istnieje możliwość świadczenia usług na terenie Niemiec jako firma z siedzibą w Polsce, ale nie zawsze jest to celowe, możliwe i korzystne

Poniżej przedstawiamy formy prowadzenia działalności występujące w Niemczech:

Zasadniczo w Niemczech występują 2 formy jednoosobowej działalności gospodarczej:

Gewerbetätigkeit (Einzelunternehmen)
Jest to zwykła działalność gospodarcza jednoosobowa podlegająca tylko wpisowi do rejestru przedsiębiorców (Gewerbe-Anmeldung). Ta forma działalności jest najpopularniejsza – w języku polskim bywa żargonowo określana jako “Gewerba”.
Założenie takiej firmy wymaga jedynie wskazania adresu i przedmiotu działalności oraz wniesienia jednorazowo niewielkiej opłaty do gminy.

Reisegewerbekarte
Jest to specyficzna forma prowadzenia działalności jednoosobowej polegająca na prowadzeniu działalności bez wskazywania siedziby przedsiębiorstwa. Stosowana głównie do prowadzenia handlu obwoźnego i działalności sezonowej, ale możliwa także w innych branżach.

Selbstständige Arbeit
Wykonywania wolnego zawodu (Selbstständige Arbeit) podobnie jak prowadzenie gospodarstwa rolnego (Landwirtschaft) nie jest uważane za prowadzenie przedsiębiorstwa i ma nieco odmienny status.
Ta forma działalności jest zarezerwowana dla nielicznych zawodów wymagających specyficznych kwalifikacji jak np. adwokad czy doradca podatkowy.

Oprócz działalności jednoosobowej istnieje możliwość działania w formie spółek. Spółki mogą być osobowe (nie posiadające osobowości prawnej) lub kapitałowe (posiadające osobowość prawną).

Znane w Niemczech spółki osobowe to:

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Jest to spółka osobowa do założenia której wymagane jest, aby każdy ze wspólników był przedsiębiorcą (posiadanie Gewerbe-Anmeldung) oraz konieczne jest sporządzenie pisemnej umowy spółki. Wówczas przedsiębiorcy prowadzą wspólne przedsiębiorstwo. Kapitał zakładowy nie jest wymagany. W prawie polskim odpowiednikiem GbR jest spółka cywilna.

ponadto do spółek osobowych należą także:

OHG (Offene Handelsgesellschaft), czyli spółka jawna – tj. spółka cywilna wpisana do rejestru sądowego

KG (Kommanditgesellschaft) – spółka komandytowa

Stille Gesellschaft – spółka cicha – gdy jeden ze wspólników posiada udział w zyskach uzasadniony wkładem majątkowym lub wkładem pracy, ale nie formalnie nie figuruje jako współwłaściciel przedsiębiorstwa.

PartnG (Partnergesellschaft) – spółka partnerska

ARGE (Arbeitsgemeinschaft) – spółka nie posiadająca statusu przedsiębiorstwa, zawarta pomiędzy przedsiębiorcami tylko w celu wspólnej realizacji konkretnego projektu (konsorcjum).

Znane w Niemczech spółki kapitałowe to:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Jest to najbardziej popularna spółka kapitałowa. Do jej założenia jest wymagane zawarcie umowy spółki przed notariuszem i wniesienie kapitału zakładowego przez wspólników. Spółka oraz jej zarząd podlega wpisowi do rejestru sądowego. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 25.000 EUR. Odpowiednikiem GmbH w prawie polskim jest Spółka z o.o.

Możliwe jest kilka odmian spółki z o.o.:

Mini-GmbH (zwana także 1-EURO-GmbH)
Jest to specyficzna forma spółki GmbH, w której dopuszczalny jest kapitał zakładowy o minimalnej wysokości (nawet tylko 1 €). Jest to spółka przewidziana dla poczatkujących przedsiębiorców, którzy nie mają kapitału na start.

Ein-Mann-GmbH (Ein-Mann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung) – jednoosobowa spółka z o. o. w której jedyny udziałowiec stanowi także zarząd jednoosobowy.

GmbH & Co. KG (Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft) – spółka komandytowa, do której przystąpiła spółka z o. o.

GmbH & Stille (Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Stille) – spółka z o. o. z jednym lub kilkoma wspólnikami cichymi

Ponadto do spółek kapitałowych zaliczają się także:

AG (Aktiengesellschaft) – spółka akcyjna

KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) – spółka komandytowo-akcyjna

Inne rodzaje osób prawnych (wspólnot):

e.V. (eingetragener Verein) – stowarzyszenie zarejestrowane

e.G. (eingetragene Genossenschaft) – zarejestrowana spółdzielnia

nicht rechtsfähiger Verein – stowarzyszenie bez zdolności prawnej, jak np. związki zawodowe

Waldemar Kosciukiewicz CONSULTING ul. Armii Krajowej 13, 59-900 Zgorzelec