Oferta

Doradztwo indywidualne dla przedsiębiorców

Oferujemy najbardziej indywidualne rozwiązania dotyczące poprawy legalności prowadzonej działalności i eliminacji zagrożeń, a także pomagamy rozwiązywać problemy z takimi instytucjami niemieckimi jak Urząd Skarbowy (Finanzamt), Urząd Celny (ZOLL), Izba Rzemieślnicza (Handwerkskammer), Socjalna Kasa Budownictwa (SOKA-BAU), Kasa Ubezpieczenego Zdrowotnego (AOK), Niemieckie ubezpieczenie emerytalne (Deutsche Rentenversicherung), Stowarzyszenie zawodowe budownictwa (BG-Bau) i inne.

W tym obszarze do naszych działań standardowych należą między innymi:

– opracowanie korzystnych umów o pracę na czas delegowania do Niemiec
– opracowanie korzystnych umów zawieranych z kontrahentami niemieckimi
– uzyskanie wpisu firmy do Izby Rzemieślniczej w Niemczech
– uzyskanie licencji na udostępnianie personelu do Niemiec
– doradztwo w sprawie zatrudniania podwykonawców
– sporządzenie odpowiedzi na pisma urzędowe
– indentyfikacja słabych punktów i zagrożeń stosowanego modelu działalności i pomoc w opracowaniu rozwiązań bardzie bezpiecznych i korzystnych dla przedsiębiorcy

Pośrednictwo zleceń

Pomagamy w znalezieniu na terenie Niemiec zleceń i w doprowadzeniu do skutku zawarcia umowy z niemieckim kontrahentem na w takich branżach jak:

– budownictwo
– instalacje elektryczne
– instalacje sanitarne

Obsługa w zakresie formalności związanych z delegowaniem personelu

– zgłoszenie pracowników delegowanych do urzędu ZOLL
– zapewnienie miejsca przechowywania dokumentów pracowniczych na terenie Niemiec (obowiązek wg. AEntG)
– zapewnienie pełnomocnika do doręczeń na terenie Niemiec (obowiązek wg. AEntG)
– zgłoszenie pracodawcy i pracowników do SOKA-BAU
– uzyskanie zwolnienia z płacenia składek do SOKA-BAU
– rozliczenia wynagrodzeń pracowników delegowanych
– rozliczenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na warunkach niemieckich

Pomoc w sprawach podatkowych dla firm

– rejestracja podatkowa w Niemczech, uzyskanie numeru podatkowego
– uzyskanie zwolnienia z podatku do usług budowlanych (Bauabzugsteuer)
– odzyskanie zapłaconego podatku Bauabzugsteuer
– ocena rezydencji podatkowej przedsiębiorcy
– sporządzanie niemieckich zeznań podatkowych dla firm
– sporządzanie odwołań od niekorzystnych decyzji


– Rozliczanie podatku VAT

Rejestracja firm na terenie Niemiec

 pomoc w założeniu firmy na terenie Niemiec i zgłosznie do wymaganych instytucji
– w razie potrzeby prowadzenie księgowości
– asysta przy wizycie w urzędzie, banku
– wyrejestrowanie firmy i zawiadomienie odpowiednich urzędów

Podatki i zasiłki dla pracowników

– sporządzanie zeznań podatkowych w celu uzyskania zwrotu podatku w Niemiec, Holandii, Wlk, Brytanii, Austrii
– występowanie o niemieckie zasiłki rodzinne Kinergeld