Niemiecka emerytura

Płacenie składek emerytalnych w Niemczech z perspektywą odłożenia na „niemiecką emeryturę” jest obiektem zainteresowania osób rozważających wyjazd zarobkowy do Niemiec. W przypadku osóby niemłodych, które nie mają za sobą odpowiednio długiego stażu pracy na terenie Niemiec oczekiwanie, że kilka lat pracy na tzw. “warunkach niemieckich” zapewni im w przyszłości sowitę “niemiecką emeryturę”, którą będą pobierać żyjąc w Polsce,  jest zupełnym nieporozumieniem. Należy bowiem wiedzieć, że w niemieckim systemie emerytalnym nie istnieje ustawowa emerytura minimalna. Wysokość emerytury zależy wyłącznie od zgromadzonego kapitału, a ten komu nie starcza na życie ma możliwość skierować swoje kroki do systemu pomocy społecznej, który jest w Niemczech rozbudowany.
Poniżej przestawiamy kilka liczb i faktów pozwalających to ocenić …

Kto może otrzymać niemiecką emeryturę?

Żeby otrzymać niemiecką emeryturę należy mieć przynajmniej 60 miesięcy składkowych. To znaczy przynajmniej 5 lat zatrudnienia objętego ubezpieczeniem emerytalnym. Przy mniejszej ilości miesięcy składkowych nie ma możliwości uzyskania niemieckiej emerytury i składki przepadają, albo w najlepszym przypadku okres składkowy zostanie uwzględniony przez ZUS i będzie wypłacany tylko dodatek do emerytury w Polsce. Takie zasady dotyczą obowiązkowych składek emerytalnych płaconych przede wszystkim od wynagrodzeń pracowników. W Niemczech podobnie jak w Polsce Istnieją także prywatne fundusze emerytalne, które działają na innych zasadach (wpłacone do nich składki nie przepadają).

Ile wynosi niemiecka emerytura?

Wysokość emerytury jest obliczana na podstawie następującej formuły:

Miesięczna emerytura = P x Z x AW x RF

P – Rentenpunkte (punkty rentowe zależne od stażu pracy i zarobków)

Z – Zugangsfaktor (współczynnik wejścia zależny od wieku w którym się przechodzi na emeryturę)

AW – Aktueller Rentenwert (aktualna kwota odpowiadająca jednemu punktowi rentowemu)

RF –  Rentenfaktor (współczynnik zależny od rodzaju renty/emerytury)

Przykład1

Pan Jan wyjechał do Niemiec na stałe w wieku lat 45 i podjął tam zatrudnienie. Zarabiał średnią krajową w roku 2017 było to brutto 36.540 EUR rocznie (3.045 EUR miesięcznie). W okresie zatrudnienia w Niemczech od wynagrodzenia pana Jana odprowadzane było 18,5% składki emerytalnej, z czego w ciągu 20 lat pracy uzbierał się kapitał rentowy  135.198 EUR  (20 lat x 36.540 EUR x 18,5%).
W roku 2018 w wieku 65 lat pan Jan przeszedł na niemiecką emeryturę.

Wysokość emerytury, którą będzie otrzymywał pan Jan to  613 EUR miesięcznie

P = 20 (bo miał 20 lat pracy w których zarabiał średnią krajową)
Z = 1 (ponieważ osiągnął wiek emerytalny)
AW = 30,65 EUR (aktualna kwota w roku 2018
RF=1 (bo pan Jan przeszedł na normalną emeryturę wynikającą osiągnięcia wymaganego wieku)

(20 x 1 x 30,65 EUR x 1) = 613

Przykład 2

Pani Joanna wyjechała do Niemiec w wieku lat 55 podjęła zatrudnienie jako opiekunka osób starszych. Pracowała przez 10 lat z przerwami przepracowując średnio 6 miesięcy w każdym roku. Ponieważ miała zapewniane darmowe zakwaterowanie i wyżywienie to jej zarobek od którego były odprowadzane składki emerytalne wynosił połowę średniej krajowej (tj. 1.522,50 EUR miesięcznie).
W okresie zatrudnienia w Niemczech od wynagrodzenia pani Joanny odprowadzane było 18,5% składki emerytalnej, co w ciągu 60 miesięcy przepracowanych w okresie 10 lat dało kapitał rentowy  (60 mies x  1522,50 EUR x 18,5%) = 16.899,75 EUR . W roku 2018 w wieku 65 lat pani Joanna przeszła na niemiecką emeryturę.|

Wysokość emerytury, którą będzie otrzymywała pani Joanna to  76,60 EUR miesięcznie.

P = 2,5 (10 lat pracy, ale po 6 miesięcy w roku i zarobek 0,5 średniej odpowiada 2,5 punktów )
Z = 1 (ponieważ osiągnięty został wiek emerytalny)
AW = 30,65 EUR (aktualna kwota w roku 2018)
RF=1 (bo pani Joanna przeszła na normalną emeryturę wynikającą osiągnięcia wymaganego wieku)

(2,5 x 1 x 30,65 EUR x 1) = 76,60

Z powyższych przykładów obliczeniowych wynika, że zarówno pan Jan jak i pani Joanna  dopiero po upływie około 220 miesięcy (tj. ponad 18 lat) odzyskają wpłacone składki emerytalne.  To oznacza, że do osiągnięcia 83 roku życia system emerytalne będzie im tylko oddawał ich własne pieniądze w ratach i bez oprocentowania.

Źródła:
www.deutsche-rentenversicherung.de
www.rentenbescheid24.de

Dane liczbowe są przybliżone. Wnioski pozostawiamy czytelnikom…