Koszty pracy w Niemczech

Podjęcie zatrudnienia w Niemczech, w jakiejkolwiek formie – czy to na podstawie umowy o pracę – czy też na działalnosci gospodarczej – zawsze wiąże się z pytaniami o opłacalność wykonywania pracy i opłacalność zatrudnienia. Poniżej staramy się przedstawić odpowiedź na następujące pytania:

Jakie są koszty legalnej pracy w Niemczech?
Ile wynoszą obowiązkowe obciążenia takie jak podatki i ubezpieczenie społeczne?
Ile wynoszą potrącenia z wynagrodzenie brutto i ile zostaje do wypłaty netto?
Ile trzeba odprowadzać pracując na własny rachunek?
Ile mnie będzie kosztować zatrudnienie pracownika?

To są ważne pytania z punktu widzenia oceny opłacalności zatrudnienia i opłacalności wykonywania pracy. Poniżej przedstawiamy porównanie najbardziej popularnych form zatrudnienia. Dla celów porównania przyjęliśmy, że koszt pracy w każdym przypadku wynosi 30.000 EUR rocznie (jest to całkowity koszt jaki musi ponieść strona zatrudniająca). Różnice pojawiają się w kwocie netto jaka pozostaje do dyspozycji osobie wykonującej pracę, po opłaceniu wszystkich obciążeń obowiązkowych:

[dane liczbowe przybliżone]
W przypadku działalności gospodarczej porównanie dotyczny osoby pracującej osobiście bez zatrudnienia pracowników lub podwykonawców i bez kosztów towarów handlowych lub materiałów.

  1. Praca najemna na warunkach niemieckich. Ubezpieczenie społeczne i podatek w Niemczech.
  2. Praca najemna na warunkach polskich (delegowanie). Ubezpiecznie w ZUS i podatek płacony w Polsce.
  3. Praca tymczasowa na warunkach polskich. Ubezpiecznie w ZUS ale podatek w Niemczech.
  4. Praca na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce.  ZUS w Polsce i podatek ryczałtowy 8,5%
  5. Praca na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce. ZUS i podatek liniowy 19%
  6. Praca na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce.  ZUS i podatek wg skali 18/32%
  7. Praca na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech (Reisegewerbe). Brak ubezp. Społecznego, podatek w Polsce wg. skali 18/32%
  8. Praca na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech (Gewerbe). Podatek dochodowy w Niemczech, brak ubezpieczenia społecznego, prywatne ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą wykupione w Polsce.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]